รีวิว สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ วันแรกของการเปิดให้บริการรถไฟทางไกล

วันแรกของการเปิดให้บริการของรถไฟทางไกลที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ เราจะมารีวิวการใช้งานจริงที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์แห่งนี้กัน

Continue reading “รีวิว สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ วันแรกของการเปิดให้บริการรถไฟทางไกล”

จองตั๋วรถไฟวันแรกที่จะออกจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ (สถานีกลางบางซื่อ)

ในวันที่ 19 มกราคม 2566 จะเป็นวันแรกที่ขบวนรถไฟประเภทรถเร็ว รถด่วน และรถด่วนพิเศษ ในเส้นทางสายเหนือ สายอีสาน และสายใต้ จะย้ายต้นทางมาอยู่ที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์แล้ว ไม่ใช่สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) อีกต่อไป

Continue reading “จองตั๋วรถไฟวันแรกที่จะออกจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ (สถานีกลางบางซื่อ)”

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑